PENDAFTARAN 2016

PENDAFTARAN 2016

Monday, October 18, 2010

MATA PELAJARAN_5 TAHUN

Senarai mata pelajaran dan contoh buku teks serta buku latihan pelajar 5 tahun


MATA PELAJARAN _ 6 TAHUN

Senarai mata pelajaran dan contoh buku teks & buku latihan pelajar 6 tahun


Gotong Royong Pasti

Alhamdulillah...pada 3 Oktober yg lepas, beberapa orang AJK Rembau bersama Unit Amal telah turun membantu dalam aktiviti gotong royong Pasti Al - Ain. Terima kasih kepada Ustaz Nazri, Sdra Zamri, Tuan Syed, Hjh Satariah suami isteri, Hjh Che Bee serta beberapa org lagi pemuda yang turun.
Meskipun banyak lagi ruang yang belum sempat di cat, alhamdulillah kerja-kerja kasar seperti meracun dan membersihkan kawasan sekitar telah dapat dilakukan. Pihak pengurusan mengucapkan berbanyak terima kasih kepada semua yang membantu.

Kami dalam usaha menyiapkan semua prasarana PASTI sebelum bulan Nov 2010. InsyaAllah, jika diizinkanNya pihak pengurusan bercadang membuat Hari Terbuka Pasti Al-Ain di penghujung November bagi memberi maklumat tentang pasti kepada masyarakat sekitar. Individu yang ingin menyumbang untuk prasarana Pasti boleh menghubungi Pn Wani 013-3851202 @ En Hakki 013-3840022

SEJARAH PASTI AL AIN

Nama Pasti Al-Ain diambil sempena nama anak sulung kami Nur Ainul Mardhiyyah yang lebih dikenali dengan panggilan AIN. Kami suami isteri bekerja di Kuala Lumpur dan saya pula kerap outstation. Masa bersama anak-anak cukup terhad dan banyak pendidikan awal mereka bermula di PASTI.
Kedua-dua orang anak kami mendapat pendidikan pra sekolah di PASTI. Ain sudah mula membaca semenjak berumur 5 tahun dan adiknya juga mula memasuki PASTI semenjak usia 4 tahun. Kami yakin pembelajaran di PASTI mampu membentuk sahsiah dan akademik anak-anak. Lantaran itu PASTI Al-Ain ini ditubuhkan untuk mengembangkan lagi pendidikan Islam di Negeri Sembilan khususnya dan kami juga ingin berkongsi pengalaman terbaik bersama ibubapa yang memilih PASTI sebagi pilihan mereka.
InsyaAllah dengan wujudnya PASTI AL AIN ini akan memberi satu alternatif baru pendidikan pra sekolah buat masyarakat di sekitar Pedas khususnya dalam melahirkan generasi yang soleh dan solehah.
Sejarah AIN dinobatkan sebagai pelajar terbaik Negeri Sembilan ketika berusia 5 tahun

FALSAFAH PENDIDIKAN

FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA
Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara
FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM
Pendidikan Islam adalah satu usaha berterusan untuk menyampaikan ilmu, kemahiran dan penghayatan Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah bagi membentuk sikap, kemahiran, keperibadian dan pandangan hidup sebagai hamba Allah yang mempunyai tanggungjawab untuk membangun diri, masyarakat, alam sekitar dan negara kearah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan di akhirat
FALSAFAH PENDIDIKAN PASTI
Pendidikan PASTI merupakan satu usaha bersepadu dan berterusan ke arah melahirkan generasi tunas Islam yang unggul dari aspek Syakhsiyyah, keilmuan dan amalan-amalan yang bertunjangkan kepada ISLAM, IMAN DAN IHSAN. Mengambil kira potensi dan bakat yang sedia ada, pendidikan PASTI berusaha mengembangkan kemahiran kognitif, psikomotor, bahasa sosio emosi dan sosial selain kepelbagaian bakat serta kecerdasan yang sedia terpupuk di dalam diri tunas Islam. Usaha-usaha PASTI menerusi pembentukan peribadi unggul ini bertujuan mempersiapkan diri mereka menjadi warga yang cintakan negara serta berpegang teguh dan mengamalkan cara hidup Islam dalam kehidupan seharian supaya diredhai oleh Allah S.W,T di dunia dan di akhirat.

VISI & MISI

VISI
Melahirkan Insan Soleh di Malaysia melalui pendidikanp pra sekolah sebagai elemen terpenting
MISI
Meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran, pengurusan serta kuantiti PASTI di Malaysia bagi menjadikan PASTI pilihan utama kepada masyarakat yang cintakan pendidikan Islam

Wednesday, October 13, 2010

MATLAMAT PENUBUHAN PASTI

Matlamat Am
Mengembalikan pemafahaman masyarakat umum kepada kepentingannya pendidikan Islam dan meransang kepekaan kebangkitan Islam sejagat.
Mengadakan pendidikan awal (pra-sekolah) bagi melahirkan insan yang beriman, berilmu, beramal soleh dan berakhlak mulia.
Menyediakan wadah awal pendidikan berorentasikan harakah Islamiah untuk jangka masa panjang.
Menjadi pusat untuk membentuk fikrah masyarakat yang sedang mengalami dan menghadapi keruntuhan aqidah dan akhlak akibat dari serangan ideologi sekular dan kebendaan.
Menyedarkan masyarakat umum tentang hakikat tarbiyah Islamiyyah beristiqamah dan beriltizam dengan Islam.Matlamat Khas
Menyedar dan meningkatkan kesempurnaan Tauhid agar beramal dengan setiap kebaikan yang diredhai Allah dan RasulNya dan meninggalkan setiap kemungkaran yang dimurkai Allah S.W.T.
Membentuk peribadi insan agar mencontohi peribadi mulia Rasulullah s.a.w.
Memberi galakkan kepada kanak-kanak secara intensif agar mereka dapat menjiwai fitrah kelahiran manusia dan mengabdikan diri hanya kepada Allah
Memberi kesedaran betapa pentingnya bahasa sebagai alat komunikasi dalam kehidupan seharian terutamanya bahasa Al-Quran

OBJEKTIF PENDIDIKAN PASTI
Menyediakan proses pendidikan awal yang berorentasikan sistem pendidikan Islam ke arah melahirkan anak yang soleh, berilmu dan beramal.
Mendidik jiwa dan akal kanak-kanak dengan didikan Islam bersumberkan ajaran Al-Quran dan Hadis.
Membimbing kanak-kanak supaya menghayati ibadah, akhlak dan cenderong melakukan ma’ruf serta meninggalkan mungkar.
Melatih kanak-kanak membaca, menghafaz dan menghayati Al-Quran , doa dan zikir.
Memberi pengetahuan kepada kanak-kanak asas-asas bahasa, matematik dan komunikasi ke arah kebolehan membaca, mengira, menulis dan menghafal.

LOGO PASTI

Warna Putih melambangkan kesucian Islam itu sendiri dan fitrah anak-anak di alamnya yang suci, putih, bersih dan sedia dicernakan mengikut fitrah Islam itu sendiri.
Warna Hijau melambangkan kesuburan di mana setiap benih itu perlu kepada baja dan perhatian lain yang penuh dalam menghasilkan tunas-tunas yang sihat dan InsyaAllah akan menghasilkan pula pohon-pohon yang subur lagi bermanfaat. Begitulah juga dimaksudkan kepada Pusat Asuhan Tunas Islam (PASTI) dalam usaha menghasilkan insan-insan yang bertaqwa, berdisplin serta mujahid-mujahid yang benar.